skip to Main Content
+36 30 9642 381 szarka.elizabeta@gmail.com

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetősége:

Szarka Elizabeta
Székhely: 1215 Budapest, Ady Endre út 45.fsz.1.
Adószám: 68627337-1-43
E.V. nyilvántartási szám: 52017722
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-133680/2017, kibocsátva a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által
Telefon: 06-30-9642-381
E-mail: navigator@elizabeta.hu
Weboldal: www@elizabeta.hu

 

Jelen honlap (https://elizabeta.hu) használatának a feltétele az ebben a dokumentumban leírtak elfogadása.

Az elizabeta.hu nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. Az oldalon található tartalmak nem minősülnek semmilyen jellegű tanácsadásnak, kizárólag tájékoztató jellegű céllal készültek. A honlapon elérhető minden anyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Használatuk feltétele, hogy Ön a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Különös tekintettel védelemben részesülnek a letölthető anyagok, a blog bejegyzések, a honlap teljes szövege, grafikája.

 

Az adatkezelés tárgyát képező kezelt személyes adatok köre, fajtái és jogalapja:

A weboldal használata nem regisztrációhoz kötött. Hirleveleket, marketing anyagokat nem küldünk. Az adatkezelésben érintettek köre az ajánlatkérők, az e-bookot letölteni kívánók, online vagy személyes konzultációt igénylők, tanfolyamra vagy workshopra jelentkezők, valamint a cookie-k használata.

 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, visszaigazoló e-mail küldése, számlázás, tájékoztatás.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A honlapon sehol nem kérjük személyes adatok megadását. Azok hozzánk csak e-mail vagy telefonos megkeresés útján juthatnak el. Alap személyes adatok megadása feltétlenül szükséges a kapcsolattartás miatt. Megkereséshez, jelentkezéshez elegendő a név, e-mail cím, telefonszám. A pontos cégnév, adószám vagy adóazonosító és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Adattovábbítás: Adattovábbítást az adatkezelő nem végez. Nem adjuk bérbe és nem is kölcsönözzük az ügyfelekre vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A tudomásunkra jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak a weboldal tulajdonosa, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Back To Top